Vetja… dhe simotrat e saj

Vetja… dhe simotrat e saj

Nuk kam parë kënd veçse më është dukur sikur e pëlqen veten dhe do të duket, por kur vinte puna tek unë, te vetja ime, kjo as që bëhej fjalë. E kush mund të ishte më i dëlirë se vetja ime? Interesi i përgjithshëm dhe peshorja e drejtësisë më kanë…

Read more

Tefsiri i Sures “FATIHA”

Tefsiri i Sures “FATIHA”

Ky punimështë një përmbledhje e përkthimit dhe komentimit të sures “Fatiha” të Kur’anit nga veprat e dijetarëve myslimanë, H. Vehbi Dibra, me titull “Ç’urdhëron Kur’ani”; H. Ibrahim Dalliu, me titull “Ajka e kuptimeve të Kurani Qerimit”; dhe H. Ali Korça “Tefsiri i sures Fatiha”, botuar në revistën “Zani i Naltë”.…

Read more

Ligjërata Islame – Sheh Qazim Hoxha

Ligjërata Islame – Sheh Qazim Hoxha

Cili është shkaku që dijetarët shqiptarë të fillimshekullit të XX, përveç disa punimesh të rralla, nuk janë shquar si autorë veprash të mirëfillta në shkencat islame? Shoqëria ka nevojë për vepra fetare në gjuhën amtare, në mënyrë që njerëzit të informohen drejt rreth besimit të tyre. Si do të kuptohet…

Read more

Me Zotin mes njerëzve

Me Zotin mes njerëzve

Kur’ani thekson se qëllimi i krijimit të qenieve njerëzore është besimi dhe adhurimi i Zotit. Vetëm me anë të dritës së besimit ne mund të kuptojmë thelbin tonë, qëllimin e jetës, mund të bëhemi të vetëdijshëm rreth aspekteve të brendshme të fenomeneve, si dhe të arsyeve që qëndrojnë pas tyre.…

Read more

Kur’ani dhe njeriu

Kur’ani dhe njeriu

Falënderimi i parë i takon Zotit të Plotfuqishëm, i Cili dërgoi Profetin Muhamed për t’i kumtuar njerëzimit fjalën e Tij Hyjnore, që e udhëheq atë drejt së vërtetës, reales, për sheshimin e dilemave sociale që mbart shoqëria sot. Ajo po shoqërohet në çdo hap të saj me një bashkëjetesë të…

Read more

Ilmihali për fillestarë

Ilmihali për fillestarë

Ilmihalet zënë një vend të rëndësishëm në përditshmërinë fetare të myslimanëve. Për nga përmasat, ilmihalet mund të jenë të mëdhenj ose të vegjël, por në përgjithësi përmbajnë njohuritë themelore të nevojshme për praktikimin e fesë në jetën e përditshme. Ilmihali, është dituria që tregon dhe shpjegon çështjet në lidhje me…

Read more