NENKRYETARI I KOMUNITETIT MYSLIMAN

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka dy nënkryetarë. Nënkryetarët e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë emërohen dhe shkarkohen në bazë të procedurave dhe kritereve të përcaktuara në nenet 23, 25 e 31 të Statutit të KMSH-së. Nënkryetarët janë në vartësinë direkte të Kryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe japin llogari para tij, kryesisë së KMSH dhe Këshillit të Përgjithshëm për zbatimin e detyrave të ngarkuara prej tyre. Çdo nënkryetar kontrollon drejtoritë në vartësi të tij sipas vendimit të Kryesisë së KMSH.

Z. Taulant Bica

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë