Dhuro një Iftar në KMSH

“Kush i jep iftar një agjëruesi, ai do të marrë edhe sa shpërblimi i atij agjëruesit, por duke mos iu pakësuar aspak shpërblimi i agjëruesit”

Profeti Muhamed (s.a.s)

Dhuro në KMSH Sakanë e Fitrit

Sadaka e Fitrit është 400 lekë (të reja) per person.
Sadakaja e Fitrit është e obliguar për çdo frymë, burrë, grua, fëmijë, madje edhe për të porsalindurin.

Dhuro në KMSH Zekatin

“Ata që shpenzojnë pasurinë e tyre për hir të Allahut, pa e shoqëruar atë me përgojime apo fyerje, do të shpërblehen nga Zoti dhe nuk do të kenë pse të frikësohen apo të pikëllohen.” (Bekare, 262)

Dhuro në KMSH Kurbanin

 

“Andaj Falu për Zotin tënd dhe ther Kurban”
(Keuther, 2)

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë