MYFTINITË E SHQIPËRISË

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e ushtron veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet myftinive.

Myftinitë organizohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas ndarjes administrative të përcaktuar në këtë statut.

Myftinitë ndahen në: Myftini Zone, Rrethi dhe N/Myftini.

Myftinitë e rretheve janë të ndara dhe funksionojnë sipas ndarjes administrative të rretheve në Republikën e Shqipërisë.

N/Myftinitë ngrihen dhe funksionojnë në bashki me vendim të Kryesisë së Komunitetit Mysliman.

Myftitë e Zonave, Rretheve dhe N/Myftitë emërohen dhe shkarkohen nga Kryesia e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe miratohen ose jo në mbledhjen e parë të zakonshme të Këshillit të Përgjithshëm.

Myftiu, pasi miratohet emërimi i tij nga Këshilli i Përgjithshëm dhe para fillimit të detyrës betohet sipas kësaj formule:

“Betohem në emër të Allahut, se do të zbatoj me besnikëri Kuranin dhe Statutin e Komunitetit Mysliman, do të kryej detyrën me ndërgjegje të pastër Islame e kombëtare duke ruajtur dhe zbatuar me besnikëri fetare rregullat e këtij Komuniteti. Allahu më ndihmoftë”

Myftitë e zonave dhe rretheve komunikojnë dhe mbajnë lidhje të drejtpërdrejta me Kryesinë e Komunitetit Mysliman.

Myftitë duhet të kenë kryer fakultet teologjik ose medresenë dhe fakultet laik, të kenë përvojë pune në organikat e Komunitetit Mysliman mbi 5 vjet.

Detyrat e Myftiut

  • Myftiu drejton dhe organizon të gjithë veprimtarinë e myftinisë.
  • Organizon ceremonitë për festat fetare të besimit mysliman.
  • Ndjek dhe kontrollon veprimtarinë fetare në xhamit e juridiksionit të myftinisë, për zbatimin e statutit dhe rregullores së brendshme të KMSH.
  • Organizon hapjen e kurseve fetare ne xhami e myftini dhe ndjek e kontrollon funksionimin e tyre.
  • Interesohet dhe bashkëpunon me besimtarët mysliman, organet e pushtetit lokal dhe donatorë të ndryshëm për ndërtimin e xhamive në fshatrat, komunat ose ne qytetet ku nuk ka objekte kulti.
  • Bashkëpunon me organet e pushtetit vendor në rreth dhe qark për evidentimin, njohjen dhe kompensimin e pronave.
  • I propozon Kryesisë së KMSH kandidaturat për emërim e lëvizje kuadri, ulje  ne detyrë, masat disiplinore dhe për shpërblimet për personelin fetar e civil që janë në vartësi dhe pjesë e strukturës së myftinisë.
  • Në zbatim të Statutit të KMSH u jep udhëzime imamëve e vaizëve për kryerjen e riteve fetare në xhami.
  • Mban marrëdhënie të mira institucionale me besimet e tjera fetare qe ushtrojnë veprimtari në juridiksionin e myftinisë dhe merr pjesë në aktivitetet e tyre fetare, si dhe mban gjithashtu marrëdhënie të mira me organet e pushtetit vendor.

Myftinjtë e Shqipërisë 

1 Agim Duka Myfti i Elbasanit
2 Sadetin Kotrri Myfti i Krujës
3 Muis Kurtulla Myfti i Dibrës
4 Ardit Hoxhllaku Myfti i Librazhdit
5 Edmond Ceni Myfti i Devollit
6 Besnik Leçini Myfti i Kavajës
7 Agim Tereziu Myfti i Matit
8 Anis Qafa Myfti i Mallakastrës
9 Bledar Ali Myfti i Delvinës
10 Bledar Mullaj Myfti i Sarandës
11 Jusuf Salkurti Myfti i Skraparit
12 Edmir Smajlaj Myfti i M. Madhe
13 Eduart Demiraj Myfti i Tropojës
14 Avni Goma Myfti i Gjirokastrës
15 Gëzim Kopani Myfti i Pukës
16 Klodian Tafani Myfti i Përmetit
17 Lauren Luli Myfti i Tiranës
18 Emirjon Vathaj Myfti i Lezhës
19 Ermir  Gjana Myfti i Gramshit
20 Armand Asllani Myfti i Vlorës
21 Islam Hoxha Myfti i Kukësit
22 Armand Islami Myfti i Peqinit
23 Mikel Hazizolli Myfti i Fierit
24 Edmond Ceni Myfti i Ersekës
25 Emirjon Vathaj Myfti i Kurbinit
26 Muhamed Sytari Myfti i Shkodrës
27 Baftijar Këllëzi Myfti i Beratit
28 Namik Mahmutllari Myfti i Pogradecit
29 Ledian Cikalleshi Myfti i Korçës
30 Redin Quku Myfti i Durrësit
31 Sadik Ukperaj Myfti i Hasit
32 Sejdin Strazimiri Myfti i Bulqizës
33 Gramos Blliku Myfti i Lushnjës