DYZET HADITHE MBI MORALIN

DYZET HADITHE MBI MORALIN

Në fenë Islame besimi dhe morali janë të pandashëm nga njëri tjetri. Besimtari, ndërsa përmbush përgjegjësitë e tij me vetëdijen se po vëzhgohet dhe po mbikëqyret në çdo moment nga Krijuesi Fuqiplotë dhe i Gjithëdijshëm, bën kujdes që punët e tij të jenë brenda normave morale, me qëllim që të…

Read more

DITËT DHE NETËT E MIRA NË ISLAM

DITËT DHE NETËT E MIRA NË ISLAM

Në kushtet e zakonshme, mes kohëve të ndryshme nuk ka ndonjë dallim dhe përparësi. Ndërkaq, disa ditë dhe net kanë fituar veçanti dhe vlerë ngaqë janë bërë skenë e disa ngjarjeve me rëndësi. Megjithëse këto ditë dhe net mbështeten në pretekste të ndryshme, janë kohë dhe raste shumë me vlerë…

Read more

KMSH promovon librin “Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar”

KMSH promovon librin “Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar”

KMSH promovon librin “Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar” Posted on 03/10/2013By Drita IslameKryetitujt, Vendi Edit This Post Komuniteti Mysliman i Shqipërisë organizoi paraditen e sotme (3 Tetor 2013), promovimin e librit të konferencës shkencore mbarëshqiptare, zhvilluar me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë më…

Read more