KOLANA ZANI I NALTË 1

KOLANA ZANI I NALTË 1

  Krahas risjelljes në jetë të revistës “Zani i Naltë”, si një revistë shkencore, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë pas një pune të gjatë kërkimi të burimeve të më se 150 numrave origjinalë të revistës “Zani i Naltë” (1923-1939) me rreth 5.000 faqe botim, ka arritur të bëjë të mundur skanimin…

Read more

100 PERSONALITETE SHQIPTARE TË KULTURËS ISLAME

100 PERSONALITETE SHQIPTARE TË KULTURËS ISLAME

Në këtë botim special, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, për herë të parë në këtë lloj, ka hartuar një enciklopedi të përbërë prej 100 personaliteteve të shquara shqiptare të kulturës islame, të cilët kryesisht janë dijetarë dhe prijës fetarë, por nuk mungojnë edhe myderrizë, profesorë katedrash universitare, udhëheqës politikë, deputetë, senatorë,…

Read more