SHKENCA DHE BESIMI

SHKENCA DHE BESIMI

Në kuadër të disa paketa botimesh të KMSH-së, Drejtoria e Kulturës në bashkëpunim me gazetën “Drita Islame”, organ i KMSH-së, sjell përpara lexuesit shqiptar, një përpilim artikujsh dhe pjesëza nga autorë të famshëm si Hekimoglu Ismail, Huseyn Korkmaz, etj., artikuj këto të botuar prej vitesh në gazetën “Drita Islame” tek…

Read more

ATOMET FLASIN

ATOMET FLASIN

Në kuadër të disa paketa botimesh të KMSH-së, Drejtoria e Kulturës në bashkëpunim me gazetën “Drita Islame”, organ i KMSH-së, sjell përpara lexuesit shqiptar, një përpilim artikujsh dhe pjesëza nga autorë të famshëm si Hekimoglu Ismail, Huseyn Korkmaz, etj., artikuj këto të botuar prej vitesh në gazetën “Drita Islame” në…

Read more

DYZET HADITHE MBI MORALIN

DYZET HADITHE MBI MORALIN

Në fenë Islame besimi dhe morali janë të pandashëm nga njëri tjetri. Besimtari, ndërsa përmbush përgjegjësitë e tij me vetëdijen se po vëzhgohet dhe po mbikëqyret në çdo moment nga Krijuesi Fuqiplotë dhe i Gjithëdijshëm, bën kujdes që punët e tij të jenë brenda normave morale, me qëllim që të…

Read more

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2021 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë