Në ambientet e qendrës kulturore të Myftinisë Kukës u zhvillua një takim pune me imamët e rretheve Kukës, Has dhe Tropojë.

Në këtë takim morën pjesë nënkryetari i KMSH-së, z. Bujar Spahiu, drejtori i Burimeve Njerëzore, z. Dorian Demetja dhe drejtori i Rinisë dhe i Marrëdhënieve me xhematin, z. Armand Shehu.

Nënkryetari Bujar Spahiu foli për rëndësinë dhe mënyrat e përcjelljes së mesazhit islam.

Drejtori i Burimeve Njerëzore, z. Dorian Demetja, foli për rolin e imamit brenda dhe jashtë xhamisë.

Ndërsa drejtori i Rinisë dhe i Marrëdhënieve me Xhematin, z. Armand Shehu, foli për përfaqësimin dinjitoz të ftuesit islam.

Gjatë takimit u diskutuan çështje të ndryshme lidhur me problematikat dhe sfidat që hasin imamët në veprimtarinë e tyre të përditshme.

30 mars 2016

12924608_1215983101752855_3947093096192763010_n

12063680_1215982968419535_2923775452085868486_n  12936482_1215982821752883_8403654951149897256_n