Forum mbi forcimin e rolit të imamëve përballë sfidave bashkëkohore

Forum mbi forcimin e rolit të imamëve përballë sfidave bashkëkohore

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe Bashkëpunim, zhvilluan një forum diskutimi mbi forcimin e rolit të imamëve përballë sfidave bashkëkohore. Në fillim Gjergji Vurma, përfaqësues i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) bëri një panoramë të perceptimit publik mbi rolin e besimit dhe klerikëve në…

Read more

KMSH merr pjesë në konferencën “Medhhebi Hanefij, Prioritetet dhe Sfidat” në Maqedoni

KMSH merr pjesë në konferencën “Medhhebi Hanefij, Prioritetet dhe Sfidat” në Maqedoni

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mori pjesë në konferencën shkencore “Medhhebi Hanefij, Prioritetet dhe Sfidat”, të organizuar nga tri institucionet më të larta fetare në Maqedoni: Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë, Medreseja “Isa Beu” dhe Fakulteti i Shkencave Islame. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë u përfaqësua nga kryetari z. Skender Bruçaj, Drejtori…

Read more