Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe Bashkëpunim, zhvilluan një forum diskutimi mbi forcimin e rolit të imamëve përballë sfidave bashkëkohore.

Në fillim Gjergji Vurma, përfaqësues i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) bëri një panoramë të perceptimit publik mbi rolin e besimit dhe klerikëve në shoqëri bazuar në studimin që ky institut ka kryer.

Nënkryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Ali Zaimi foli për eksperiencat e Komunitetit Mysliman në forcimin e rolit të imamit si dhe për etikën dhe kujdesin e përcjelljes së mesazhit të besimtarët.

Ndërsa Elvis Naçi, drejtor i Thirrjes në Islam, diskutoi mbi sfidat që kanë imamët dhe teologët në parandalimin e mendimeve ekstreme

Fabian Zhilla, studiues, prezantoi problemet e radikalizmit dhe ekstremizmit si çështje sociologjike.

Ndërsa myftiu i Elbasanit, z. Agim Duka, paraqiti eksperiencën e myftinisë.

Forumi u zhvillua me dy seanca nën moderimin e Myftiut të Durrësit, Redin Quku si dhe anëtarit të Këshillit të KMSH-së, Arben Ramka.

Në Forum e mbajtur në Elbasan, morën pjesë imamë të xhamive të qarkut të Elbasanit.

12 dhjetor 2015

12322391_729501700519275_717252782634212260_o 12322761_729497827186329_5170527392030912400_o 12371021_729501167185995_3254471921949998398_o