KMSH merr pjesë në konferencën “Medhhebi Hanefij, Prioritetet dhe Sfidat” në Maqedoni

KMSH merr pjesë në konferencën “Medhhebi Hanefij, Prioritetet dhe Sfidat” në Maqedoni

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mori pjesë në konferencën shkencore “Medhhebi Hanefij, Prioritetet dhe Sfidat”, të organizuar nga tri institucionet më të larta fetare në Maqedoni: Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë, Medreseja “Isa Beu” dhe Fakulteti i Shkencave Islame. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë u përfaqësua nga kryetari z. Skender Bruçaj, Drejtori…

Read more

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë