11140112_10153587063582631_4768604440432449072_nAsambleja Evropiane e organizatës “Religions for Peace” (RFP – Fetë për Paqen), ka organizuar në Castel Gandolfo, Romë gjatë datave 28 tetor – 1 nëntor 2015 një konferencë ndërkombëtare për dialogun ndërfetar. Tema e këtij takimi me pjesëmarrës të shumtë nga shtete të ndryshme të Evropës, ka qenë “Duke përshëndetur njëri-tjetrin në Evropë: nga frika në besim”.

Në këtë konferencë ndërkombëtare merrnin pjesë 350 të ftuar nga 22 shtete të ndryshme të Evropës, si përfaqësues të komuniteteve fetare, këshillave ndërfetarë, përfaqësues të shoqërisë civile të angazhuar me dialogun ndërfetar, si dhe përfaqësues të forumeve të dialogut ndërfetar për gratë dhe rininë.

Fokusi i këtij takimi ndërkombëtar disa ditor ka qenë se si besime dhe komunitete të ndryshme fetare dhe civile, mund të bashkëpunojnë në ndërtimin e një shoqërie pluraliste dhe paqësore në Evropë, bazuar në pasurimin e diversitetit, frymëzuar gjithashtu dhe nga vlerat e përbashkëta që gjenden në traditat e ndryshme fetare.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është përfaqësuar në këtë konferencë nga Drejtori i Kulturës dhe Dialogut Ndërfetar Dr. Genti Kruja. Në këtë takim ndërkombëtar merrnin pjesë gjithashtu edhe përfaqësues nga komunitetet e tjera fetare në vendin tonë, si pjesë e Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë.

11140112_10153587063582631_4768604440432449072_n 12122895_10153594844412631_700376348504195994_n 12187649_10153587063277631_2782973820902390422_n 12189053_10153587063397631_5370218617158907142_n