Komuniteti Mysliman i Shqipërisë organizon ciklin e bisedave:
“BUKURITË E BESIMIT ISLAM”
9 nëntor 2015, pas namazit të akshamit, ora 17:00,
në xhaminë e Et’hem Beut, Tiranë.
Referojnë:
Ali Zaimi – Nënkryetar i Komunitetit Mysliman
Elvis Naçi – Drejtor i Thirrjes në Islam, KMSH


12191092_973605916033297_4573151016657675628_o