ZK1A5948

Drejtoria e Arsimit pranë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë KMSH organizoi në Medresenë e Tiranës olimpiadën e lëndëve fetare për vitin 2016 ku morën pjesë nxënës nga të gjitha Medresetë e Shqipërisë.

Juria e vlerësimit ishte e përbërë nga kryetari i Komisionit z. Veton Tulla, pedagog i Shkencave Islame në Universitetin Bedër, kryevaizi i Shqipërisë, z. Lauren Luli si dhe zv. Myftiu i Tiranës z. Gazmend Teqja.

Në aktiviteti ishin të pranishëm nënkryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Ali Zaimi, drejtori i Drejtorisë së Arsimit, z. Astrit Zharri,  drejtorë të medreseve, staf pedagogjik nga të gjitha medresetë dhe nxënës të shumtë.

Rezultatet e Olimpiadës së Kuranit Famëlartë, Maj 2016.

Olimpiada e Kuranit famëlarte, 14 MAJ 2016

Medreseja Nxënësi Kategoria Vendi
NIVELI I PARË
Medreseja e Shkodrës Arbër Sala Xhuzi 30 I
Medreseja e Durrësit Unejsa Bulku Xhuzi 30 II
Medreseja e Durrësit Jusra Jashari Xhuzi 30 III
NIVELI I DYTË
Medreseja e Tiranës Lavdërim Çela Xhuzi 29-30 I
Medreseja e Shkodrës Afrim Abdurrahmani Xhuzi 29-30 II
Medreseja e Shkodrës Idriz Sula Xhuzi 29-30 III
NIVELI I TRETË
Medreseja e Durrësit Sexhda Kura Xhuzi 28-29-30 I
Medreseja e Tiranës Abdurrahman Kura Xhuzi 28-29-30 II
Medreseja e Tiranës Tauland Deda Xhuzi 28-29-30 III

ZK1A5950 ZK1A5956 ZK1A5964 ZK1A5973