Komuniteti Myslimani Shqipërisë, njofton të gjitha palët e interesuara se për qëllim të ndërtimit të një kompleksi ndërtimi për t’u përdorur si qendër tregtare në Bashkinë e Elbasanit në lagjen “Çlirimi”, do të zhvillojë një procedurë tenderimi.

Për këtë arsye ftohen të gjithë subjektet e interesuara të paraqesin ofertat e tyre në lidhje me objektin e tenderimit sipas informacionit dhe të dhënave të poshtëshënuara:

Dokumentet standarte te tenderimit (DST) _Pazari Namazgjase_elbasan_ dollar (1)