Ajeti-hadihti-duaja-4

Ajeti i Ditës  Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoji me kopshte të Xhenetit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë që atyre t’u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do të thonë: “Këtë e kemi ngrënë edhe përpara”. (Kuran: 2;25) Hadithi i Ditës Harithah bin…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-6

Ajeti i Ditës Por ata që pendohen, përmirësohen, mbështeten fort tek Allahu dhe që besimin e tyre e kanë sinqerisht vetëm për Allahun, do të jenë me besimtarët e vërtetë. Allahu do t’u japë shpërblim të madh besimtarëve. (Kuran: 4;146) Hadithi i Ditës Kjo botë është burg për atë që…

Read more

Ajeti-hadihti-duaja-7

Ajeti i Ditës Ata që u përmbahen thënieve të Librit dhe që e kryejnë namazin, ta dinë se Ne, pa dyshim, nuk do t’ua humbim shpërblimin punëmirëve. (Kuran: 7;170) Hadithi i Ditës Ngjeshni safet tuaja, afrojeni safin njëri pranë tjetrit, qafat bëni parallel. Për atë që shpirti im në duart…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-9

Ajeti i Ditës  Ai ju jep gjithçka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni t’i numëroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t’i numëroni dot. Njeriu është vërtet i padrejtë dhe mosmirënjohës. (Kuran: 14;34) Hadithi i Ditës Ai që e ka kryer namazin e jacisë me xhemat është sikur të…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-10

Ajeti i Ditës Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. (Kuran: 16;78) Hadithi i Ditës “Të gjitha veprat e njeriut janë për veten e tij, përveç agjërimit: ai është për…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-12

Ajeti i Ditës  Në të vërtetë, ata që janë afër Zotit tënd, nuk refuzojnë ta adhurojnë Atë, por e lavdërojnë dhe përulen në sexhde para Tij. (Kuran: 7;206) Hadithi i Ditës Robi ndodhet më afër Zotit të tij , atëherë kur ai është në sexhde. Prandaj lutuni sa më shumë…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-17

Ajeti i Ditës Ata thonë: “Ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen Tënde kërkojmë, o Zoti Ynë dhe te Ti do të kthehemi!” (Kuran: 2;285) Hadithi i Ditës Çdo ditë dy engjëj zbresin nga Xheneti dhe njëri prej tyre thotë: “O Allah, shpërbleje çdo person që harxhon në kauzën tënde dhe engjëlli…

Read more

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2021 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë