Kryetari i KMSH-së, z. Skender Bruçaj, kancelari, z. Ylli Cikalleshi dhe drejtori i Vakf-Investimeve dhe i Financave, z. Edison Hoti kanë zhvilluar një mbledhje me myftinjtë dhe administratorët e myftinive.

Gjatë kësaj mbledhjeje u diskutuan çështje të ndryshme të karakterit administrativ si ato financiare dhe të pronave, ku kishin si qëllim koordinimin dhe mirëfunksionim e myftinive në këta sektorë.

Administratorët u njohën më me detaje mbi mënyrën e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të sektorëve financiar dhe të pronave nga specialistët e zyrës së Vakf-Infestimeve dhe të Financave.

Gjatë takimit administratorët e myftinive diskutuan në lidhje me gjendjen aktuale të myftinive, vështirësitë dhe zgjidhjet më të mira të mundshme, nevojat si dhe çështje të ndryshme të karakterit administrativ.

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2021 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë