Konferencë, parandalimi i ekstremizmit duke promovuar vlerat demokratike dhe qytetare

Konferencë, parandalimi i ekstremizmit duke promovuar vlerat demokratike dhe qytetare

Në kuadër të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit duke promovuar vlerat demokratike dhe angazhimin qytetar”, u zhvillua sot (28.07.2016) në ambientet e Tirana International Hotel konferenca me po të njëjtën temë me imamë të rretheve: Kavajë, Elbasan, Pogradec dhe Librazhd. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Ambasada e…

Read more