Toleranca ndërfetare mes vendeve të Ballkanit Perëndimor

Toleranca ndërfetare mes vendeve të Ballkanit Perëndimor

Komiteti Shqiptar i Helsinkit zhvilloi sot konferencën rajonale me temë: “Toleranca ndërfetare mes vendeve të Ballkanit Perëndimor”, kjo konferencë vjen në kuadër të iniciativës “Drejt një bashkëpunimi më të madh ndërkulturor, ndërfetar dhe ndërsocial në Ballkanin Perëndimor”. Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të komuniteteve fetare nga gjashtë vendet e…

Read more