Nata e mirë e Miraxhit

Nata e mirë e Miraxhit

Sot më 2 prill, është nata e mirë e Miraxhit. Netët e mira janë netë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. Në fund të periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të pejgamberisë në Mekë, në vitin 621 dhe, sipas pikëpamjes së pranuar,…

Read more