Studentët e Departamentit të Shkencave Islame të Universitetit Bedër, zhvilluan shkollën verore në Universitetin e Vjenës në Austri dhe në Universitetin el Ez’her në Kajro, Egjipt.

Gjatë këtyre dy programeve studentët u bënë pjesë e seminareve dhe leksioneve të shumta nga pedagogët e teologjisë Islame të universiteteve të lartëpërmendura.

Gjatë qëndrimit të tyre në Vjenë dhe në Kajro, studentët gjithashtu vizituan një sërë institucionesh dhe objektesh me rëndësi ndërkombëtare, siç janë: Qendra Kulturore Shqiptare e Austrisë,  Ministria e Jashtme dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara.

Vlen të theksohet se këto shkolla zhvillohen për herë të parë jashtë Shqipërisë, duke ju mundësuar studentëve formimin teologjik në disa dimensione.

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë