Përshëndetja e Kryetarit Spahiu për “House of One Berlin”, e cila është një përpjekje për të ndërtuar një objekt që do të jetë simbol për dialogun dhe harmoninë midis besimeve hyjnore. Islamit- Krishtërimit – Hebraizmit. Qëllimi i kësaj iniciative është të kapërcejmë konfliktin dhe dyshimin. Sot, u hodh gur themeli i parë në vendin e ardhshëm të “House of One”, një projekt ndërtimi nga myslimanë, të krishterë dhe hebrenj, që kërkojnë një vend për t’u takuar. Në ceremoni morën pjesë edhe kreu i Bundestagut dhe kreu i Bashkisë së Berlinit. Edhe në këtë rast, dialogu ndërfetarë në Shqipëri, është shembull kudo në Europë e më gjerë.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=316&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkomunitetimysliman%2Fvideos%2F844324462834621%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”316″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>