Nxënësit e medreseve të cilët kanë zënë vendet e para në olimpiadat kombëtare.

LETËRSI 

Xhana Ahmetaj – Vendi I   (Medreseja “Haxhi Mahmud Dashi”, Tiranë)

Uendi Hasmegaj – Vendi i II (Medreseja”Haxhi Sheh Shamia”, Shkodër)

Aselda Zyberi – Vendi i II (Medreseja”Haxhi Sheh Shamia”, Shkodër)

Kristina Torra – Vendi i III (Medreseja “Mustafa Varoshi”, Durrës)

Xhulia Bizgjoni   –  Vendi i III (Medreseja “Abdullah Zemblaku”, Korçë

Desara Kerjota – Vendi i III (Medreseja”Haxhi Sheh Shamia”, Shkodër)

BIOLOGJI

Fatime Bajraktari – Vendi i II (Medreseja”Haxhi Sheh Shamia”, Shkodër)

http://www.akp.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=277

1.1

Durrresi 3  Durresi 2 411 1.221.2Durresi5  2 1