[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=UMqqaCOHd0A&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]

 

Një shembull në historinë e fesë Islame, i tolerancës dhe respektimit të të drejtave të kristianëve. Një ngjarje e cila paraqet atë që vetë Islami përmban në thelb, harmoninë, bashkëjetesën dhe respektin për tjetrin ndryshe. Kjo është vetëm një. Në historinë e Islamit ndër shekuj, të tilla ngjarje ka pafund.

Për më tepër vizitoni: www.kmsh.al

#ngjarje #toleranca #bashkejetesa #respekti