Të drejtat e njeriut dhe demokracia ka qenë tema e seminarit të radhës me të rinjtë e Ndroqit, i cili u zhvillua pasditen e 25 shkurtit 2015.

Nënkryetari i Komunitetit Mysliman z. Ali Zaimi, i pranishëm në këtë seminar u shpreh se të drejtat e njeriut janë parimet bazë, pa të cilat njerëzit nuk mund të jetojnë si qenie njerëzore me dinjitet.

“Të drejtat njerëzore përbëjnë bazën e lirisë, të drejtësisë dhe të paqes. Respektimi i tyre bën të mundur progresin e plotë të individit dhe të shoqërisë.”, tha z. Zaimi.

Ai shtoi më tej se zhvillimi i të drejtave të njeriut i ka rrënjët e veta në luftën për liri dhe barazi kudo në botë dhe se bazën e të drejtave të njeriut – siç është respekti për jetën e njeriut dhe dinjitetin njerëzor – e hasim në pjesën më të madhe të feve dhe të filozofive.

Ndërsa z. Servet Gurra, anëtar i Komitetin Shtetëror të Kulteve, u shpreh se parimet e demokracisë përbëjnë thelbin e mendimit në shoqëritë bashkëkohore, pasi ato vënë në qendër të vëmendjes njeriun, funksionimin e shtetit social, pjesëmarrjes aktive, mbështetjes dhe solidaritetit, dashurisë dhe respektit reciprok.

“Të jesh qytetar në një sistem demokratik, do të thotë të jesh i përgjegjshëm, pjesëmarrës aktiv, i kulturuar dhe tolerant”, tha z. Gurra.

Ai gjithashtu u shpreh se Islami, i çmon dhe i jep rëndësi të veçantë të drejtës së individit në shoqëri dhe nuk lejon nëpërkëmbjen e tyre nga të tjerët. “Profeti Muhamed (a.s.) thotë: “Myslimanë janë ata, prej duarve dhe gjuhëve të të cilëve myslimanët e tjerë janë të sigurt”, citoi z. Gurra.

Ndërsa Menaxheri i këtij Projekti z. Fejzi Shaholli u shpreh se në javët në vijim do të organizohen seminare me tema të tjera të rëndësishme si edhe aktivitete të ndryshme social kulturore.

lajmi (1) lajmi (2)  lajmi (4)ZK1A0015lajmi (3)

 

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë