Dr. Seid Bin Ahmed është një personalitet i jurispudencës islame dhe humanist i shquar nga Arabia Saudite.

Kryetari e falënderoi për vizitën dhe bashkëpunimin në disa fusha të karakterit humanitar.

Dr. Eddurmehi vlerësoi shumë punën dhe përpjekjet që Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dhe Kryetari Spahiu po bëjnë në drejtim të përçimit të mesazhit paqësor të islamit në Shqipëri.

Dr. Seid Bin Ahmed Eddurmehi sëbashku me Kryetarin Spahiu kryen një vizitë edhe në Universitetin BEDER.