Xhamia e Namazase (1)

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë hap fushatën e mbledhjes së donacioneve nga e gjithë Shqipëria e më gjerë për ndërtimin e Xhamisë së Madhe të Tiranës. Ftojmë të gjithë besimtarët dhe të interesuarit që të bëhen pjesë në këtë projekt historik për besimtarët myslimanë shqiptarë.

Ndërtimi i xhamisë ka nisur me fillimin e gërmimeve dhe ndihma e besimtarëve është shumë e rëndësishme për vazhdimin e punimeve.

Emrat e kontribuuesve me shumat përkatëse, sipas dëshirës, do të shpallen në www.kmsh.al dhe www.tiranagrandmosque.com

Kontribuuesit me 10. 000 Euro e më shumë do të kenë emrin në pllakadën e donatorëve të Xhamisë së Madhe të Namazgjasë.

“E drejtë e përkujdesjes së xhamive të All-llahut është vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së mbrame e që e falë namazin, jep zeqatin e nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë)”. (Teube, 18)

“Kush ndërton një xhami për Allahun, Allahu ndërton një shtëpi për të në xhenet”

Donacionet mund të bëhen pranë zyrës së financës në KMSH, myftinitë në rrethe dhe nëpërmjet llogarive bankare të hapura për xhaminë.

Kontakt: 0695264440

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/TiranaGrandMosque

 

BANKA KOMBETARE TREGETARE MAIN BRANCH TIRANE, ALBANIA

KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR- XHAMIA E TIRANES

NR. LLOG. NE  LEK : 110000709CLTJCLALLA8

IBAN: AL7420511014000709CLTJCLALLA

SWIFT: NCBAALTX

NR. LLOG. NË  EURO : 110000709CLTJCFEURBY

IBAN: AL1420511014000709CLTJCFEURB

SWIFT: NCBAALTX

NR. LLOG. NE USD : 110000709CLTJCFUSDVA

IBAN: AL0320511014000709CLTJCFUSDV

SWIFT: NCBAALTX

 

RAIFFEISEN BANK SH A

KOMUNITETI MYSLIMAN

NR. LLOG. NE LEK : 0100807889

IBAN:  AL58202110130000000100807889

SWIFT : SGSBALTX

NR. LLOG. NE EURO : 8000807889

IBAN :  AL42202110130000008000807889

SWIFT : SGSBALTX

NR. LLOG. NE USD : 0002807889

IBAN: AL11202110130000000002807889

SWIFT: SGSBALTX

 

Xhamia e Namazase (3)

Xhamia e Namazase (2)Xhamia e Namazase (4)