medreseja elbasanit

Kanë filluar regjistrimet për provimin e pranimit në të gjitha medresetë e vendit për vitin shkollor 2014-2015. Medreseja e Tiranës ( 9- vjeçare dhe e mesme ); Medreseja e Korçës, e Elbasanit, e Beratit dhe e Kavajës do të zhvillojnë provimin e pranimit në ambientet e tyre.

 Medresetë me modelin e tyre të arsimit, edukimit dhe sukseset e njëpasnjëshme, kanë kaluar shkollat dhe kolegjet privatë në Shqipëri, me mësimdhënien e shkencave ekzakte në gjuhën Angleze dhe me zhvillimin e mësimit në tre gjuhë të tjera si Turqisht, Arabisht, Shqip, i ka shtuar vlerat dhe ka pasuruar me sukseset e tij historinë e arsimit Shqiptar.

Me ambientet e tyre sociale e komode të kompletuara me të gjitha kushtet bashkëkohore, konviktet e medreseve kanë krijuar mundësinë që nxënësit e largët të mos kenë problem akomodimi, sepse ky shërbim së bashku me tre vakte ushqim i bën studentet të ndjehen si në familjen e tyre.

Medresetë me sukseset e tyre kombëtare dhe ndërkombëtare janë bërë krenaria e Shqipërisë.

E ardhmja varet nga përgatitja e brezave të arsimuar dhe edukuar mirë.

Për tu regjistruar në provimin hyrës në medresetë tona mund që të bëni regjistrimin nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet numrave te kontaktit :

 

http://semaarsim.com/registration/

Medreseja e Elbasanit: 067 30 03 853 067 21 42 827 (Djem)

Medreseja e Tiranës 067 39 82 914 067 30 86 776  (Djem-Vajza)

Medreseja e Korçës +355 822 57 822 067 32 19 325 (Djem- Vajza)

Medreseja e Kavajës 067 39 43 580  (Vajza)

Medreseja e Kavajës 067 36 46 759  (Djem)

Medreseja e Beratit +355 32 233 959 066 60 60 607 (Djem)

 

Shënim: Data e provimit për shkollën e mesme     Dt: 10.05.2014

 

Data e provimit për shkollën 9 – vjeçare  Dt : 11.05.2014