Ajeti i Ditës

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të bëheni të devotshëm.” (Kuran, 2:183)

Hadithi i Ditës

Kush kërkon falje për çdo besimtar dhe besimtare, Allahu do të regjistrojë një vepër të mirë për të sa numri i besimtarëve dhe besimtareve. (Tabarani)

Duaja e Ditës

Zoti im, më fal mua, prindërit e mi, dhe të gjithë besimtarët në Ditën e Gjykimit. (Ibrahim, 14:41)