Ajeti i Ditës

 Ai ju jep gjithçka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni t’i numëroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t’i numëroni dot. Njeriu është vërtet i padrejtë dhe mosmirënjohës. (Kuran: 14;34)

Hadithi i Ditës

Ai që e ka kryer namazin e jacisë me xhemat është sikur të jetë falur deri në mesnatë dhe ai që e ka falur namazin e mëngjesit me xhemat është sikur është falur gjithë natën. (Profeti Muhamed (s.a.s))

Duaja e Ditës

O Allah më ndihmo të të kujtoj, të të jem mirënjohës për Ty dhe të të adhuroj në një mënyrë të shkëlqyeshme.