Ajeti i Ditës

Por ata që pendohen, përmirësohen, mbështeten fort tek Allahu dhe që besimin e tyre e kanë sinqerisht vetëm për Allahun, do të jenë me besimtarët e vërtetë. Allahu do t’u japë shpërblim të madh besimtarëve. (Kuran: 4;146)

Hadithi i Ditës

Kjo botë është burg për atë që beson dhe parajsë për atë që nuk beson.
(Ibni Maxheh)

Duaja e Ditës

Zoti im! Kërkoj mbrojtje nga sprova që lodh, nga fundi i fatkeqësive, gjykimi i keq dhe dashligësia e armiqve. (Buhariu)