Hadithi i Ditës

“NAMAZI I NJERIUT NË XHEMAT ËSHTË PËR NJËZET E DISA SHKALLË MË I VLEFSHËM SE NAMAZI I TIJ NË SHTËPINË E TIJ A DIKU TJETËR.” (Muslimi)