Ajeti i Ditës

Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara: për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtitë dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu.
(Kuran: 2;285)

Hadithi i Ditës

Kur dërgohet në varrin e tij, një person i vdekur pasohet nga tre gjera, dy prej të cilave kthehen dhe një mbetet me të: të afërmit, pasuria dhe veprat e tij e pasojnë atë, të afërmit dhe pasuria e tij kthehen prapa ndërsa veprat e tij mbeten me të. (Buhariu)

Duaja e Ditës

O rrotullues i zemrave , ma përforco zemrën time në fenë tënde! (Tirmidhi)