Ajeti i Ditës

Ata thonë: “Ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen Tënde kërkojmë, o Zoti Ynë dhe te Ti do të kthehemi!” (Kuran: 2;285)

Hadithi i Ditës

Çdo ditë dy engjëj zbresin nga Xheneti dhe njëri prej tyre thotë: “O Allah, shpërbleje çdo person që harxhon në kauzën tënde dhe engjëlli tjetër thotë, o Allah, shkatërroje çdo mjerim. (Buhariu)

Duaja e Ditës

O Allah, të kërkoj njohuri të dobishme, dispozitë të mirë dhe vepra që do të pranohen. (Ebu Davud)