Ajeti i Ditës

 Në të vërtetë, ata që janë afër Zotit tënd, nuk refuzojnë ta adhurojnë Atë, por e lavdërojnë dhe përulen në sexhde para Tij. (Kuran: 7;206)

Hadithi i Ditës

Robi ndodhet më afër Zotit të tij , atëherë kur ai është në sexhde. Prandaj lutuni sa më shumë në sexhde. (Muslimi)

Duaja e Ditës

O Allah, të kërkoj strehë te Ti nga katër gjëra : Njohuria nga e cila nuk përfitoj, nga zemra e cila nuk është e nënshtruar , nga shpirti i cili ka një oreks të pangopshëm, dhe nga lutja që nuk dëgjohet. (Ebu Davud)