Ajeti i Ditës

Ushqehuni me gjërat e lejuara dhe të mira që jua ka dhënë Allahu dhe
falënderoni për mirësitë e Allahut, nëse vërtet e adhuroni Atë. (Kuran: 16;114)

Hadithi i Ditës

Kushdo që merr nje hap në rrugën e dijes, Allahu e bën më të lehtë rrugën e tij për në Xhennet. (Profeti Muhamed (s.a.s))

Duaja e Ditës

O Zoti im ma zgjero mua dijen! (Ta-Ha: 20; 114)