Ajeti i Ditës

Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. (Kuran: 16;78)

Hadithi i Ditës

“Të gjitha veprat e njeriut janë për veten e tij, përveç agjërimit: ai është për Mua dhe shpërblimin e tij e jap vetëm Unë.” (Hadith kudsij)

Duaja e Ditës

Zoti ynë na jep ne si në këtë botë atë që është e mirë dhe në botën tjetër atë që është e mirë dhe na mbro nga ndëshkimi i zjarrit. (el- Bekare: 2; 201)