Ajeti i Ditës

Ata që u përmbahen thënieve të Librit dhe që e kryejnë namazin, ta dinë se Ne, pa dyshim, nuk do t’ua humbim shpërblimin punëmirëve. (Kuran: 7;170)

Hadithi i Ditës

Ngjeshni safet tuaja, afrojeni safin njëri pranë tjetrit, qafat bëni parallel. Për atë që shpirti im në duart e Tij është, unë e shoh djallin sesi hyn nëpër zbrazëtirat e safeve, ashtu sic futet delja e zezë. (Musned Ahmed)

Duaja e Ditës

Zoti im! Më fal e më mëshiro, se Ti je mëshiruesi i mëshiruesve! (Muminun 23:118)