Medresetë, program orientimi për klasat e 10-ta

Medresetë, program orientimi për klasat e 10-ta

Medreseja e Tiranës “H. Mahmud Dashi”, Medreseja e Kavajës “Hafiz Ali Korça”, Medreseja e Kavajës (vajza), Medreseja e Elbasanit, “Liria”, Medreseja e Beratit “Vexhi Buharaja”, dhe Medreseja e Korçës “Abdullah Zemblaku” kanë filluar përgatitjet për vitin e ri shkollor 2016-2017. Medresetë kanë zhvilluar programin një javor të orientimit për klasat…

Read more