Reagim në lidhje me luftën Hamas-Izrael

Reagim në lidhje me luftën Hamas-Izrael

REAGIM Komuniteti Mysliman i Shqipërisë po ndjek me shqetësim luftën mes Hamasit dhe Izraelit që ka filluar prej ditësh. Sulmet ndaj civilëve të pafajshëm janë të papranueshme nga cilado palë që të vijnë, ashtu sikurse është e papranueshme kundërpërgjigjja jo-proporcionale. Derdhja e gjakut të njerëzve të pafajshëm është një akt…

Read more

Reagim

Reagim

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është institucioni më i lartë dhe i vetëm i përfaqësimit zyrtar të myslimanëve në Republikën e Shqipërisë. Si i tillë ky komunitet është një institucion i pavarur dhe vetëqeverisës, i cili ka një statut të rregjistruar dhe të njohur nga organet përkatesë të Republikës. Bazuar në…

Read more