Reagim

Reagim

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është institucioni më i lartë dhe i vetëm i përfaqësimit zyrtar të myslimanëve në Republikën e Shqipërisë. Si i tillë ky komunitet është një institucion i pavarur dhe vetëqeverisës, i cili ka një statut të rregjistruar dhe të njohur nga organet përkatesë të Republikës. Bazuar në…

Read more