Nata e mirë e Miraxhit

Nata e mirë e Miraxhit

Sot më 2 prill, është nata e mirë e Miraxhit. Netët e mira janë netë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. Në fund të periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të pejgamberisë në Mekë, në vitin 621 dhe, sipas pikëpamjes së pranuar,…

Read more

Nata e Israsë dhe Miraxhit

Nata e Israsë dhe Miraxhit

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njofton të gjithë besimtarët myslimanë se sonte është Nata e Israsë dhe Miraxhit. Israja është udhëtimi horizontal që Allahu ia mundësoi Pejgamberit, në një kohë të shkurtër disa sekondash. Ndërsa Miraxhi, është udhëtimi i Profetit Muhamed a.s. nga Kudsi përtej shtatë qiejve, ku komunikoi drejtpërdrejt me…

Read more