Nata e Israsë dhe Miraxhit

Nata e Israsë dhe Miraxhit

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njofton të gjithë besimtarët myslimanë se sonte është Nata e Israsë dhe Miraxhit. Israja është udhëtimi horizontal që Allahu ia mundësoi Pejgamberit, në një kohë të shkurtër disa sekondash. Ndërsa Miraxhi, është udhëtimi i Profetit Muhamed a.s. nga Kudsi përtej shtatë qiejve, ku komunikoi drejtpërdrejt me…

Read more