DITËT DHE NETËT E MIRA NË ISLAM

DITËT DHE NETËT E MIRA NË ISLAM

Në kushtet e zakonshme, mes kohëve të ndryshme nuk ka ndonjë dallim dhe përparësi. Ndërkaq, disa ditë dhe net kanë fituar veçanti dhe vlerë ngaqë janë bërë skenë e disa ngjarjeve me rëndësi. Megjithëse këto ditë dhe net mbështeten në pretekste të ndryshme, janë kohë dhe raste shumë me vlerë…

Read more