koplikSimpoziumi  “Profeti Muhamed dhe dinjiteti njerëzor” u organizua edhe në Koplik më 15 Janar 2014.

Në fjalën e tij Nënkryetari i KMSH-së z. Gazmend Aga, theksoi se Profeti Muhamed, paqja qoftë mbi të, ka qenë shembulli më i përkryer, në promovimin e tërësisë së vlerave humane, në ruajtjen e dinjitetit njerëzor, pasi Ai, erdhi me misionin për të përsosur moralin njerëzor.

Ndërsa Myftiu i Malësisë së madhe Edmir Smalaj dhe teologu Arben Halluni nënvizuan rëndësinë që ka ndjekja e shembullit të Profetit Muhamed në çdo aspekt të jetës.

Ndërkohë nënkryetari Aga zhvilloi edhe një vizitë në myftininë e këtij rrethi, ku u fol për aktivitetin e saj dhe problematiket e ndryshme.