10849724_837873492900022_8998323029935298471_nPërfaqësueset e Zyrës së Gruas në KMSH zhvilluan më 11 dhjetor 2014, një takim me gratë myslimane në rrethin e Gjirokastrës.

Qëllimi i takimit ishte njohja me gratë e këtij rrethi, vështirësitë dhe problematikat që ato hasin në jetën e përditshme.

Takimi u hap me këndim të Kur’anit Kerim dhe më pas përfaqësuesja e Zyrës së Gruas në Komunitetin Mysliman zj. Fatma Karaj mbajti fjalën përshëndetëse nga ku ndër të tjera theksoi se lumturia e shoqërisë është familja e lumtur dhe familje do të thotë grua.

“Gruaja është themeli i shoqërisë dhe shtylla e familjes. Ajo është lidhësja që i bashkon pjesëtarët e familjes dhe shoqërisë njerëzore. Gruaja është edukatorja jo vetëm e fëmijëve të saj, por e gjithë njerëzisë.”, tha znj. Karaj.

Në fund takimi u mbyll me një koktej.