Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njofton të gjithë të interesuarit se tarifa e haxhit për këtë vit është 5800 Euro.
Regjistrimet kanë filluar dhe do të vazhdojnë deri më 07 Maj 2023.
Këtë vit nuk do të ketë kufizime sa i përket moshës apo kritereve të tjera si vaksinat e Covid-19 që duheshin përmbushur vitin e kaluar.
Për tu regjistruar nevojiten:
1. Pasaporta, e vlefshme jo më pak se një vit.
2. Fotografi personale
3. Vaksina kundër meningjitit
Regjistrohuni pranë KMSH-së, pranë myftinisë së qytetit tuaj ose klikoni linkun përbri: https://www.kmsh.al/formular-regjistrimi-paraprak-haxhi-2023/
Për çdo informacion tjetër të nevojshëm, kontaktoni në numrin +355 69 68 01 100