E mërkurë
05:47
27 Janar 2021
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
-01:05
05:16
L. Diellit
06:52
Yleja
12:00
Ikindia
14:33
Akshami
16:56
Jacia
18:22
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5