E hënë
15:52
24 Janar 2022
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
05:18
L. Diellit
06:54
Yleja
12:00
Ikindia
-01:01
14:30
Akshami
16:53
Jacia
18:19
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5