E shtunë
13:53
03 Dhjetor 2022
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
05:05
L. Diellit
06:44
Yleja
-00:05
11:37
Ikindia
13:58
Akshami
16:19
Jacia
17:47
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5