E martë
13:56
03 Gusht 2021
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
03:41
L. Diellit
05:32
Yleja
-02:50
12:54
Ikindia
16:46
Akshami
20:03
Jacia
21:42
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5