E shtune
03:58
11 Korrik 2020
Kohet e Namazit - Tirane
Imsaku
-1:14
03:08
L. Diellit
05:12
Yleja
12:53
Ikindia
16:51
Akshami
20:22
Jacia
22:12
Qytetet

Tirane +0
Durres +2
Shkoder +2
Lushnje +1
Vlore +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukes -1
Librazhd -2
Korce -5