E shtune
06:06
07 Dhjetor 2019
Kohet e Namazit - Tirane
Imsaku
-0:42
05:08
L. Diellit
06:48
Yleja
11:39
Ikindia
13:57
Akshami
16:18
Jacia
17:47
Qytetet

Tirane +0
Durres +2
Shkoder +2
Lushnje +1
Vlore +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukes -1
Librazhd -2
Korce -5