E hënë
16:53
18 Tetor 2021
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
05:18
L. Diellit
06:50
Yleja
12:33
Ikindia
-01:10
15:32
Akshami
18:03
Jacia
19:25
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5