1. Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Median

2. Drejtoria e Kulturës dhe Dialogut Ndërfetar

3. Drejtoria e Çështjeve Sociale

4. Drejtoria e Arsimit 

5. Drejtoria e Vakf-Investimeve dhe Financëse

6. Drejtoria e Kabinetit

7. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë 

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë