Imam Vehbi Ismaili

Imam Vehbi Ismaili

Imami ynë i përulur gjer në urtësi Për besimtarët suni termi Imam është fjalë me ngarkesë semantike që ngërthen në rrafshin horizontal, kryesisht, dy kuptime, së pari atë të një modeli, të një shembulli, atë të kryetarit të komunitetit fetar, por dhe kuptimin e fjalës kalif (arabisht, besimtar apo drejtues…

Read more

Hafiz Abdullah Zëmblaku

Hafiz Abdullah Zëmblaku, mësues i shquar, fetar e atdhetar   “I pështyjmë ata qorrë, që tallen me punët fetare; Murtaja janë vetë, që t’i hajë fare !… “ H. Abdullah Zëmblaku   Pas një pune hulumtuese disavjeçare nëpër biblioteka, mjedise familjare, dhe, më në fund, në arkivën shekullore të xhamisë…

Read more

Haxhi Vehbi Dibra

I pakrahasuari, dibrani me vizion të gjerë patriotik dhe realizues i vizionit të tij për pavarësinë e Shqipërisë dhe ndërtimin e shtetit të parë shiptar për dje, sot dhe në të ardhmen. Bëmat e Haxhi Vehbi Dibrës për gjuhën shqipe, për Flamurin Kombëtar kështu siç e kemi, për lirinë, kompaktësinë…

Read more

Hafiz Ibrahim Dalliu

Hafiz Ibrahim Dalliu (1878-1952) Hafiz Ibrahim Dalliu ishte një intelektual i shquar i trevës së Tiranës që ka shkrirë jetën e tij për çështjen kombëtare, për pavarësinë e vendit, për përhapjen e shkollave shqipe, për shkrimin e leximin e gjuhës amtare, për ruajtjen dhe forcimin e zakoneve e traditave të popullit…

Read more