Regjistrimet paraprake kanë përfunduar. Drejtohuni në zyrën e haxhit ose në myftininë e qytetit tuaj për të kryer regjistrimin.

Adresa: Zyra e Haxhit- Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
Kontakt: E-mail: [email protected],
Cel | Whatsapp: +355 69 680 1100