Ata janë yjet që shndrisin në qiellin e njerëzimit. Ata janë udhërrëfyesit e krijuar enkas që Zoti i dërgoi njerëzimit. Ata janë shpëtuesit e pagabueshëm dhe të drejtë kur horizontin e njerëzimit e kaplojnë retë e errësirës… Profetët.

PROFETI ADEM (a.s.)

PROFETI IDRIZ (a.s.)

PROFETI NUH (a.s.)

PROFETI HUD (a.s.)

PROFETI SALIH (a.s.)

PROFETI IBRAHIM a.s.)

PROFETI LUT (a.s.)

PROFETI ISMAIL (a.s.)

PROFETI IS’HAK (a.s.)

PROFETI JAKUB (a.s.)

PROFETI JUSUF (a.s.)

PROFETI SHUAJB (a.s.)

PROFETI MUSA (a.s.)

PROFETI HARUN (a.s.)

PROFETI DAVUD (a.s.)

PROFETI SULEJMAN (a.s.)

PROFETI EJUB a.s.)

PROFETI DHULKIFE (a.s.)

PROFETI JUNUS (a.s.)

PROFETI Iljaz (a.s.)

PROFETI UZEJR (a.s.)

PROFETI ZEKERIJA (a.s.)

PROFETI JAHJA (a.s.)

PROFETI ISA (a.s.)

PROFETI MUHAMED (s.a.s)